İŞTE SAĞLIK

İŞTE SAĞLIK

SEKTÖRÜN İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ ÖNCÜSÜ

İşte Sağlık Dergisi, iş sağlığı ve güvenliği alanında bir referans olma amacıyla
yayın hayatına 2008 yılı Şubat ayında başlamıştır.Dergi, İş sağlığı ve güvenliği
konularında yapılması gerekenleri ele almaktadır

 

İşte Sağlık Dergisi, iş sağlığı ve güvenliği & çevre ölçümleri konularının ele alındığı üç ayda bir yayınlanan süreli bir yayındır.  Konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet sunan, bu konularda eğitim ve araştırma faaliyetleri yapan, iş sağlığı ve güvenliği alanında nitelikli insan gücü yetiştirilmesine destek olan bir dergidir. Yaptığı çalışmalarla ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği düzeyinin yükseltmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.  Yayınlanan her sayısında uzman görüşlerine, röportajlara ve meslek hastalığına yer veren dergi, iş sağlığı ve güvenliği alanına katkı sağlamaya çalışmaktadır.

Dergi içeriği hakkında ayrıntılı bilgi için www.istesaglikdergisi.com.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz.