KALKINMA AJANSI

KALKINMA AJANSI

PROJE DANIŞMANLIĞI

Projeler için gereken sürecin yönetilmesi ve başvuru sürecinin tamamlanması
konusunda eksiksiz bir çalışma yürütülür. Yazılan her proje firmanın ihtiyacını karşılayacak
şekilde hazırlanır ve projenin en kısa sürede amacına ulaşması hedeflenir.

 

Gerçekleştirecekleri projeler için belirli oranlarda hibe olarak finansal destek sağlayan ve sayıları yirmi altıyı bulan bölgesel kalkınma ajansları ile iş birliği yaparak o bölgede verilecek sektörel gelişme ve destek programları için detaylı bilgilendirme ve proje yazılma sürecini kapsamaktadır. Tüm kamu ve özel kuruluşların kalkınma ajanslarına sunacakları projenin hazırlanması ve uygulanması aşamasında uzman proje ekibimiz ile yatırımcılara gereken desteği sağlıyoruz. Projenin kapsamına uygun hale getirilmesi ve bütün yönleriyle incelenerek mevcut projenin değerlendirilmesi ve raporlanması çalışmalarını yürütüyoruz. Proje yazım aşamasından sonra proje dosyalarının ilgili kuruluşlar nezdinde takip edilip sonuçlandırılması hizmetlerini veriyoruz.